CobertaManualfàcilbaixa 1
de Marguerite Duras
Traducció d'Antoni Clapés

lavidatranquillabaixa
de Frédéric Lenoir
Traducció d'Anna-Maria Corredor
cobertacartaobertaalsanimalsBAIXA
We have voted! Posters, banners, murals and flags on 1-0
Ernest Costai Savoia
cobertaHemvotatbaixa
de Llorenç Roviras i Marc Castellet

Pròleg de Vicenç Villatoro

amunt portada