Com llegir l'aigua.Un viatge fascinant pels secrets de l'aigua,
de Tristan Gooley
Traducció de Josep Pelfort
coberta comllegirlaiguabaixa 1
La dignitat de l'arbre, de Pere Martínez
Com tractar amb respecte arbres i boscos
cobertaladignitatdelarbrebaixa
Catalunya efímera, d'Assum Guardiola
Pròleg de Tomàs Molina

cobertabaixa 8
De gener a juny.
Aureli Capmany

finalcobertabaixa1
amb il·lustracions de David Granato
cobertabaixallegendes de nit