De gener a juny.
Aureli Capmany

finalcobertabaixa1
amb il·lustracions de David Granato
cobertabaixallegendes de nit
Oliver Benet
cobertaper que odiava ferran adriabaixa
De Josep Cot i Antoni Gimeno.
Il·lustracions de Judit Roma

Tornaralbosc cobertabaixa
Descarregueu-vos el punt de llibre
De gener a juny.
Aureli Capmany
calendaridellegendes

Descarregueu-vos el punt de llibre